วันอังคาร, เมษายน 23, 2019
Home > ไม่มีหมวดหมู่ > พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ไม่มีหมวดหมู่

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บูมซ์ มีเดีย คอร์เปอเรชั่น จำกัด

Facebook Comments